OBSLUHA PLOŠIN

Kurzy - zkoušky - oprávnění k obsluze plošin - opakované školení

Oprávněná obsluha plošin ⇒ podmínka efektivního provozu, prevence úrazů a hmotných škod.
Gravitace je neúprosná.

Spolehněte se na naše zkušenosti, kvalitu a profesionální přístup.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY JSOU NAPSANÉ KRVÍ.

Bezpečné prostředí ve firmě tvoří především lidé, kteří znají rizika práce na plošinách, ve výškách a umí předcházet úrazům. Vědí, co mají dělat, když je něco špatně.

K tomuto účelu slouží provozní systém plošin (požadavek ČSN ISO 18893), který musí být zpracován všude tam, kde se provozují pohyblivé pracovní plošiny.

Pojišťovny dnes oceňují hodnotu lidského života na 10 milionů korun. Ustojíte pracovní úraz nebo havárii plošiny se všemi důsledky, které z toho plynou ?

Havárie autoplošiny - následek neznalosti pokynů výrobce a bezpečnostních pravidel pro provoz plošin.
 • 82 % smrtelných úrazů připadá na pády z výšky do 5 metrů
 • 85 % úrazů, škod a havárií způsobilo selhání člověka.

Výsledek - ztráta života nebo zdraví spojená s velkou hmotnou škodou. Důvodem bývá směs lenosti, hlouposti a snaha o úspory na špatném místě.

Změňte to, dokud je čas! Profesionál chrání sebe i okolí (spolupracovníky i firmu), používá osobní ochranu v souladu s aktuálními riziky pracovního místa.

Kvalifikovaná kompetentní obsluha + bezpečné pracovní postupy + údržba a kontrola stavu plošin → silná kultura bezpečnosti ve firmě. Optimalizace rizik - > účinná efektivní pomoc lidem i firmě v prevenci úrazů a havárií pohyblivých plošin.

Proč mít oprávnění k obsluze plošin ?

 • Získáte znalosti k ochraně života, zdraví a k prevenci velkých hmotných škod.
 • Vyhnete se sankcím - splníte povinnosti kladené právními předpisy na předcházení úrazům, haváriím a hmotným škodám platných pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné.
 • V případě vzniku nehody nebo úrazu budete optimálně krytí.
 • Schopnost aktivně hodnotit rizika a předcházet nehodám.
 • Spolehlivý a efektivní provoz.
 • Lepší přístup k zakázkám
 • Pohoda a klidné spaní
Oprávnění k obsluze pracovních plošin, Ing. Jana Čechová

 Odborná způsobilost k obsluze plošin

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny jsou mechanizmy, které představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku. Nad jejich provozem bdí orgány a organizace státního technického dozoru, který se různě prolíná podle specifických požadavků na konstrukci, způsob využití, provozní podmínky a oblasti působnosti:

⇓⇓⇓

Institut technické inspekce - vyhrazená technická zařízení zdvíhací

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry - § 2 vyhlášky číslo 19/1979 Sb. v platném znění a § 6b zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění - zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Ministerstvo dopravy a drážní úřad - určená technická zařízení zdvíhací

pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku, pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné, pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím - ve smyslu § 1 vyhlášky číslo 100/1995 Sb. v platném znění a § 47 zákona číslo 266/1994 Sb. v platném znění

Báňský úřad - vyhrazená technická zařízení zdvíhací

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry - § 6 (2) b vyhlášky číslo 392/2003 Sb. v platném znění a § 39 (1) b, (2) zákona číslo 61/1988 Sb. v platném znění

Ministerstvo obrany - určená zařízení zdvíhací

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 1,5 metry (zdvíhací zařízení skupiny A) - § 5 vyhlášky číslo 273/|1999 Sb. a souvisejících předpisů.

⇓⇓⇓

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny mohou obsluhovat pouze osoby, které k tomu mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost - OPRÁVNĚNÍ K OBSLUZE PLOŠIN - doklad, který opravňuje držitele řídit plošinu příslušné kategorie. 

 Rozsah oprávnění k obsluze plošin kopíruje ČSN EN 280 rozdělení do skupin a kategorií. Toto se používá z důvodu výrazných rozdílů v obsahu kurzů a opakovaných školení obsluhovatelů tak, aby byli připraveni na různé provozní situace včetně stavů nouze (ČSN ISO 18893).

Používat pojízdné zdvíhací pracovní plošiny ve výšce nad 1,5 metru od úrovně terénu smí pouze osoby, které
k tomu mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost - POUŽIVATEL PLOŠIN.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být
v případě následných pracovních úrazů posuzováno jako trestný čin.

Za bezpečnost práce podle zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel.

⇓⇓⇓

Profesní kurzy obsluhy plošin

POZOR ! Kurzy nejsou pro ty, kdo kašlou na bezpečnost a riskují život pro pár kaček bez ohledu na následky. Pokud vám jde jen "o papíry", ztrácíte čas, nám záleží na kvalitě a proto naše služby nejsou pro vás. Hledejte si jiného dodavatele.

Kurzy pro rozšíření oprávnění k obsluze plošin o jinou kategorii stroje.- Ing. Jana Čechová

Z Á K L A D N Í   K U R Z  (poprvé)

Požadavky - věk nad 18 let, zdravotní způsobilost pro práci ve výškách. Máte-li od lékaře platný doklad z dřívějška, akceptujeme ho.
Zakončeno ověřením znalostí - ČSN ISO 18878.

O P A K O V A N É   Š K O L E N Í

pouze pro vlastníky oprávnění k obsluze plošin.

D O P L Ň K O V É   Š K O L E N Í

 • Rozšíření rozsahu oprávnění na jinou skupinu / druh / typ plošin - ČSN ISO 18878.
 • Zásady gramotnosti ve výškách pro použivatele pohyblivých pracovních plošin.
 • Zásady gramotnosti ve výškách pro použivatele osobní ochrany. 
Amatér ve výškách - protipádová ochrana obsluhy plošin

Odpovědi na často kladené otázky

Termíny kurzů a školení

Po dohodě přijedeme do firmy. Občas vypíšeme termín, kdy se můžeme potkat naživo. A pokud není zrovna vypsaný, ozvěte se. Určitě něco vymyslíme. 🙂

Co potřebuji na kurz ?

4 - 7 hodin času (podle složitosti stroje), propisku, svačinu, pohodlné oblečení a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky do výšky přidělené zaměstnavatelem (není podmínkou). Pokud je nemáte, půjčíme Vám je, popřípadě Vám poradíme s jejich výběrem / prodáme.

Co se naučím v kurzu ?

Zásady bezpečného ovládání stroje, vlastnosti a omezení plošin, zajištění výškového pracoviště, ochrana před riziky práce ve výškách, zakázané a nebezpečné manipulace na plošině, postupy práce v běžných podmínkách i v mimořádných provozních nebo klimatických situacích.

Jak vybrat přilbu

Má-li přilba chránit lebku přI pádu, musí mít řádně zajištěný podbradní pásek, ideálně s trojbodovým úchytem. Lidé to nevědí a umírají zbytečně ! Těžké a smrtelné úrazy způsobené pádem z výšek mají stejný průběh - náraz nechráněné hlavy na beton nebo na ocelovou konstrukci (postižený pracoval bez přilby nebo měl přilbu, která není schválená pro použití do výšek - nesplnila svůj účel).

Osobní ochrana na plošinu

Základ tvoří bezpečnostní přilba speciálně konstruovaná do výšek, v terénu brýle proti oslnění a podle druhu a typu pracovní plošiny vhodné prostředky protipádové ochrany (postroj, spojovací prostředek a vhodné upínací prvky). Další OOPP souvisí s riziky konkrétního pracoviště a s prováděnou činností.

Změna zaměstnavatele

Oprávnění k obsluze plošin je přenosné - po seznámení s riziky a s pracovním systémem nového zaměstnavatele - záznam v oprávnění k obsluze.

Platnost oprávnění k obsluze plošin v zahraničí

Nemusí být akceptováno - v současné době neexistuje žádná mezinárodní dohoda o vzájemném uznávání oprávnění k obsluze pracovních plošin. Pro tento účel doporučujeme pořídit si PAL CARD.

Co je to PAL CARD ?

Mezinárodně platné oprávnění k obsluze pohyblivých pracovních plošin. Tuto službu svým klientům zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou organizací Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.

Přihlášení do kurzu

Po kliknutí na tlačítko KOUPIT kurz, se zobrazí objednávkový formulář po vyplnění a odeslání objednávky vám bude zaslána zálohová faktura na email zadaný v objednávce.

Proč mít praktický zácvik v obsluze plošiny ?

Gravitace je neúprosná, chyba znamená ohrožení života, stroje a okolí. Základem je vlastníma rukama poznat vlastnosti, možnosti, omezení a stavy nouze pod dohledem zkušené obsluhy, která stroj zná (zaměstnanec půjčovny, výrobce nebo dodavatele). Délka alespoň cca 2-7 hodin podle konkrétního druhu, typu a podvozku stroje. Každý jsme jiný a každý potřebujeme svůj čas !

Kdo potvrzuje praxi v obsluze plošiny ?

Zkušená osoba, která stroj zná - může to být Váš kolega s oprávněním k obsluze a Váš zaměstnavatel, zaměstnanec půjčovny plošin, výrobce nebo dodavatele plošin. Praxe má proběhnout pod jeho dohledem v délce cca 3-20 hodin, podle složitosti stroje. Je důležité, aby jste znali možnosti a omezení stroje včetně způsobu řešení nouzových situací ! Chyba ohrožuje život nejen Váš, ale i lidí v okolí. Můžete způsobit i velkou hmotnou škodu.

Bonusy a slevy

Pro hromadné objednávky na kurzy u vás a pro naše stálé klienty poskytujeme zvýhodněné ceny - kontaktujte nás na e-mailové adrese info@obsluhaplosin.cz.

Co potřebuji ke zkoušce ?

Propisku, doklad o zdravotní způsobilost pro práci ve výškách, fotografii na oprávnění pasového formátu (3x4 cm), osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výšce přidělené zaměstnavatelem (pokud nemáte, zapůjčíme vám je) a plošinu na ověření praktických dovedností.

Plošiny skupiny A - co je to ?

Konstrukční typ stroje, kde svislý průmět těžiště plošiny je umístěn uvnitř klopných hran.

Plošiny skupiny B - co je to ?

Konstrukční typ stroje, kde svislý průmět těžiště plošiny je umístěn mimo klopné hrany.

Co je to speciální plošina ?

Jde o různé kombinace základních konstrukčních variant plošin (skupiny A, B) podléhajících podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy, Generální inspekce bezpečnostních sborů, plošiny s rádiovým dálkovým ovládáním a podobně.

Co potřebuji na ONLINE kurz ?

Chytrý telefon, tablet nebo notebook s internetovým připojením, klidné místo a soukromí.

Chybí tu odpověď na vaši otázku ? NAPIŠTE NÁM.

Proč zvolit právě nás? 🙂

 • Rozumíme vám i legislativě
 • Zkušenosti, odbornost, profesionalita
 • Ekologický a ekonomický provoz
 • Bezpečnost, spolehlivost a kvalita
 • Nové technologie
 • Vynikající servis

BUĎME V KONTAKTU!

Vaše údaje (e-mail a jméno) budeme zpracovávat za účelem zasílání aktualit z provozu plošin v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Testováno na klientech  🙂

 • České dráhy, a.s.
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.
 • ELKOV elektro a.s.
 • KOVOLIT, a.s.
 • PRAGOPROJEKT, a.s.
 • ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • a další

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

Nápověda pro  výběr OOPP.

JAK VYBRAT OSOBNÍ OCHRANU ?

Vsaďte na prevenci. Odhalte včas veškerá rizika. Odstraňte je správnou volbou a pravidelným používáním prostředků osobní ochrany.

Profesionál ví jak si chránit život a zdraví.

Ochrana proti pádu s reflexní vestou