OBSLUHA PLOŠIN

Kurzy - zkoušky - oprávnění k obsluze plošin - opakované školení ⇒ Gravitace je neúprosná. Spolehněte se na naše zkušenosti, kvalitu a profesionální přístup.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY JSOU NAPSANÉ KRVÍ.

Bezpečné prostředí ve firmě tvoří především lidé, kteří znají rizika práce na plošinách, ve výškách a umí předcházet úrazům. Vědí, co mají dělat, když je něco špatně.

K tomuto účelu slouží provozní systém plošin (požadavek ČSN ISO 18893), který musí být zpracován všude tam, kde se provozují pohyblivé pracovní plošiny.

Pojišťovny dnes oceňují hodnotu lidského života na 10 milionů korun. Ustojíte pracovní úraz nebo havárii plošiny se všemi důsledky, které z toho plynou ?

Havárie autoplošiny - následek neznalosti pokynů výrobce a bezpečnostních pravidel pro provoz plošin.
 • 82 % smrtelných úrazů připadá na pády z výšky do 5 metrů
 • 85 % úrazů, škod a havárií způsobilo selhání člověka.

Výsledek - ztráta života nebo zdraví spojená s velkou hmotnou škodou. Důvodem bývá směs lenosti, hlouposti a snaha o úspory na špatném místě.

Změňte to, dokud je čas! Profesionál chrání sebe i okolí (spolupracovníky i firmu), používá osobní ochranu v souladu s aktuálními riziky pracovního místa.

Kvalifikovaná kompetentní obsluha + bezpečné pracovní postupy + údržba a kontrola stavu plošin → silná kultura bezpečnosti ve firmě. Optimalizace rizik - > účinná efektivní pomoc lidem i firmě v prevenci úrazů a havárií pohyblivých plošin.

Proč mít oprávnění k obsluze plošin ?

 

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny jsou mechanizmy, které představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku. Mohou obsluhovat pouze osoby, které k tomu mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost - OPRÁVNĚNÍ K OBSLUZE PRACOVNÍCH PLOŠIN - doklad, který opravňuje držitele řídit plošinu příslušné kategorie.

Používat pojízdné zdvíhací pracovní plošiny ve výšce nad 1,5 metru od úrovně terénu smí pouze osoby, které k tomu mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost - POUŽIVATEL PLOŠIN.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě následných pracovních úrazů posuzováno jako trestný čin.

Za bezpečnost práce podle zákoníku práce odpovídá zaměstnavatel.

 • Získáte znalosti k ochraně života, zdraví a k prevenci velkých hmotných škod.
 • Vyhnete se sankcím - splníte povinnosti kladené právními předpisy na předcházení úrazům, haváriím a hmotným škodám platných pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné.
 • V případě vzniku nehody nebo úrazu budete optimálně krytí.
 • Schopnost aktivně hodnotit rizika a předcházet nehodám.
 • Spolehlivý a efektivní provoz.
 • Lepší přístup k zakázkám
 • Pohoda a klidné spaní
Oprávnění k obsluze pracovních plošin, Ing. Jana Čechová

 Technický dozor nad provozem zvedacích plošin

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny jsou mechanizmy, které představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku. Nad jejich provozem bdí orgány a organizace státního technického dozoru, který se různě prolíná podle specifických požadavků na konstrukci, způsob využití, provozní podmínky a oblasti působnosti:

⇓⇓⇓

Institut technické inspekce - vyhrazená technická zařízení zdvíhací

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry - § 2 vyhlášky číslo 19/1979 Sb. v platném znění a § 6b zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění - zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Ministerstvo dopravy a drážní úřad - určená technická zařízení zdvíhací

pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku, pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné, pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím - ve smyslu § 1 vyhlášky číslo 100/1995 Sb. v platném znění a § 47 zákona číslo 266/1994 Sb. v platném znění

Báňský úřad - vyhrazená technická zařízení zdvíhací

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry - § 6 (2) b vyhlášky číslo 392/2003 Sb. v platném znění a § 39 (1) b, (2) zákona číslo 61/1988 Sb. v platném znění

Ministerstvo obrany - určená zařízení zdvíhací

pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 1,5 metry (zdvíhací zařízení skupiny A) - § 5 vyhlášky číslo 273/|1999 Sb. a souvisejících předpisů.

Profesní kurzy obsluhy plošin

⇓⇓⇓

 Rozsah oprávnění k obsluze plošin kopíruje ČSN EN 280 rozdělení do skupin a kategorií. Toto se používá z důvodu výrazných rozdílů v obsahu kurzů a opakovaných školení obsluhovatelů tak, aby byli připraveni na různé provozní situace včetně stavů nouze (ČSN ISO 18893).

⇓⇓⇓

POZOR ! Kurzy nejsou pro ty, kdo kašlou na bezpečnost a riskují život pro pár kaček bez ohledu na následky. Pokud vám jde jen "o papíry", ztrácíte čas, nám záleží na kvalitě a proto naše služby nejsou pro vás. Hledejte si jiného dodavatele.

Z Á K L A D N Í   K U R Z  (poprvé)

Požadavky - věk nad 18 let, zdravotní způsobilost pro práci ve výškách - ve smyslu vyhlášky číslo 79/2013 Sb. (doklad od lékaře). Zakončeno ověřením znalostí ve smyslu ČSN ISO 18878.

O P A K O V A N É   Š K O L E N Í

pro vlastníky oprávnění k obsluze plošin.

Získej oprávnění k obsluze plošin - Ing. Jana Čechová
Amatér ve výškách - protipádová ochrana obsluhy plošin

D O P L Ň K O V É   Š K O L E N Í

 • Rozšíření rozsahu oprávnění na jinou skupinu / druh / typ plošin - ČSN ISO 18878.
 • Zásady gramotnosti ve výškách pro použivatele pohyblivých pracovních plošin.
 • Zásady gramotnosti ve výškách pro použivatele osobní ochrany. 
 • Specializované lezecké kurzy a semináře

Proč zvolit právě nás? 🙂

 • Rozumíme vám i legislativě
 • Zkušenosti, odbornost, profesionalita
 • Ekologický a ekonomický provoz
 • Bezpečnost, spolehlivost a kvalita
 • Nové technologie
 • Vynikající servis

BUĎME V KONTAKTU!

Vaše údaje (e-mail a jméno) budeme zpracovávat za účelem zasílání aktualit z provozu plošin v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

Nápověda pro  výběr OOPP.

JAK VYBRAT OSOBNÍ OCHRANU ?

Vsaďte na prevenci. Odhalte včas veškerá rizika. Odstraňte je správnou volbou a pravidelným používáním prostředků osobní ochrany.

Profesionál ví jak si chránit život a zdraví.

Ochrana proti pádu s reflexní vestou