OBSLUHA PRACOVNÍCH PLOŠIN

kurzy - zkoušky - oprávnění k obsluze plošin - opakované školení

Gravitace je neúprosná.

Provoz pohyblivé pracovní plošiny způsobuje jistá nebezpečí, kterým může být zabráněno pouze rozumným přístupem, pozorností a zdravým rozumem, což nelze nahradit žádným zařízením.

Základem je mít pozornou a kvalifikovanou obsluhu. Vycvičenou pro příslušnou kategorii stroje v souladu požadavky ČSN ISO 18878.

Bezpečnostní předpisy jsou napsané krví.

Pojišťovny dnes oceňují hodnotu lidského života na 10 milionů korun. Ustojíte pracovní úraz nebo havárii pohyblivé pracovní plošiny řízené amatérem se všemi důsledky, které z toho plynou?

Amatér ve výškách - protipádová ochrana obsluhy plošin

Čísla jako důkaz :

 • 82 % smrtelných úrazů připadá na pády z výšky do 5 metrů
 • 85 % úrazů, škod a havárií způsobilo selhání člověka.

Důvodem bývá směs lenosti, hlouposti a snaha o úspory na špatném místě. 

Výsledek - ztráta života nebo zdraví spojená s velkou hmotnou škodou.

Proč mít oprávnění k obsluze pracovních plošin?

 

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny jsou mechanizmy, které představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku. Mohou je obsluhovat pouze osoby, které k tomu mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost - OPRÁVNĚNÍ k obsluze pracovních plošin - doklad, který opravňuje držitele řídit plošinu příslušné kategorie.

Vyhnete se sankcím.

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na předcházení úrazům, haváriím a hmotným škodám pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě následných pracovních úrazů posuzováno jako trestný čin.

Získáte znalosti a schopnost aktivně hodnotit rizika a předcházet nehodám.

Více informací
Oprávnění k obsluze pracovních plošin - průkaz - Ing. Jana Čechová

Profesní kurzy obsluhy plošin

 Rozsah kurzů obsluhy plošin kopíruje rozdělení pohyblivých plošin do kategorií podle ČSN EN 280 a legislativy ČR z důvodu výrazných rozdílů v obsahu kurzů a opakovaných školení obsluhovatelů tak, aby byli připraveni na různé provozní situace včetně stavů nouze (ČSN ISO 18893).

 Kompetentní obsluha plošin - profesionálové, kteří znají rizika práce na plošinách a ve výškách. Umí předcházet úrazům a nehodám. Vědí, co mají dělat, když je něco špatně.

Kurzy obsluhy samohybných kloubových plošin

Pozor!

Nevhodné pro ty, kdo kašlou na bezpečnost a riskují život pro pár kaček bez ohledu na následky. 

Pokud vám jde jen "o papíry", ztrácíte čas, nám záleží na kvalitě a proto naše služby nejsou pro vás.

Hledejte si jiného dodavatele.

 Kurzy a opakovaná školení objednáte on-line, platby převodem na účet (nebereme hotovost).

Rádi přijedeme k vám do firmy. Podrobné informace najdete u jednotlivých kurzů. Poskytujeme množstevní slevy pro skupiny a pro naše stálé klienty.

Získat oprávnění

základní kurz obsluhy plošin (školení poprvé)

Více informací →

Opakované školení

prodloužit platnost oprávnění (průkazu)

Více informací →

Rozšířit oprávnění

doplňkový kurz na další kategorii plošiny

Více informací →

FAQ - odpovědi

na často kladené otázky k obsluze plošin

Více informací →

Proč zvolit právě nás? 🙂

 • Rozumíme vám i legislativě
 • Zkušenosti, odbornost, profesionalita
 • Ekologický a ekonomický provoz
 • Bezpečnost, spolehlivost a kvalita
 • Nové technologie
 • Vynikající servis

Testováno na klientech

 • Česká republika - ministerstvo obrany
 • ELZY spol. s.r.o.
 • Pragoprojekt, a.s.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost
 • a další

BUĎME V KONTAKTU!

Zásady ochrany osobních údajů.

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

Nápověda pro výběr OOPP.

JAK VYBRAT OSOBNÍ OCHRANU ?

Předcházejte úrazům.

Odhalte včas zbytková rizika a zlikvidujte je používáním osobních ochranných pracovních prostředků.