Začínáme - obsluha samohybné nůžkové a kloubové plošiny

školení poprvé ve smyslu ČSN ISO 18878

Začínáme s obsluhou samohybné nůžkové a kloubové plošiny - obsluhaplošin.cz

Kurz je vhodný pro:

 • Osoby starší 18 let
 • Zdravotně způsobilé pro práci ve výškách - formulář ke stažení ZDE.
   
  Podrobné požadavky na obsluhu zdvíhacích pracovních plošin jsou uvedeny v národní soustavě povolání ČR. 

Brno - 27.7.2020

Brno - 19.10.2020

Brno - 11.12.2020

Odpovědi na často kladené otázky

Co potřebujete na kurz obsluhy samohybné nůžkové a kloubové plošiny?

8 hodin času (podle složitosti stroje), propisku, svačinu, pohodlné oblečení a osobní ochranné pracovní prostředky do výšky přidělené zaměstnavatelem. Pokud je nemáte, půjčíme vám je, poradíme s výběrem a v případě zájmu i prodáme.

Co se naučíte?

Zásady bezpečného ovládání stroje, vlastnosti a omezení samohybných nůžkových a kloubových plošin, zajištění výškového pracoviště a zajištění osob v pracovním koši, rizika práce na plošině a ve výškách, zakázané a nebezpečné manipulace na plošině, postupy práce v běžných a v mimořádných provozních podmínkách, zásady pro údržbu, řešení poruch, stavu nouze a speciální klimatické situace.

Proč mít praktický zácvik v obsluze plošin.

Gravitace je neúprosná. Chyba ve výšce znamená bezprostřední ohrožení života osádky pracovního koše, poškození stroje a ohrožuje i provoz a lidi v blízkém okolí. Základem je vlastníma rukama poznat vlastnosti, možnosti a omezení samohybné nůžkové a kloubové plošiny, způsob řešení mimořádných situací a stavu nouze včetně postupu při vyprošťování a záchraně osádky plošiny při poruchách. Vždy pod dohledem oprávněné zkušené obsluhy plošiny příslušné kategorie, která stroj dobře zná. Může to být pověřený zaměstnanec provozovatele, půjčovny, výrobce, dodavatele nebo revizní technik ZZ. Délka je individuální podle schopností jedince a složitosti stroje. Počítejte alespoň 2-5 hodin. Každý jsme jiný a každý potřebujeme svůj čas!

Kdo potvrzuje praxi v obsluze plošiny?

Zkušená kompetentní osoba, která stroj zná. Může to být kolega s oprávněním k obsluze plošiny příslušné kategorie - stanoví zaměstnavatel. Může to být i zaměstnanec půjčovny plošin, výrobce nebo dodavatele plošin.

Co potřebuji ke zkoušce ?

Propisku, doklad o zdravotní způsobilost pro práci ve výškách, fotografii na oprávnění pasového formátu (3x4 cm), osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výšce přidělené zaměstnavatelem (pokud nemáte, zapůjčíme vám je) a plošinu na ověření praktických dovedností.

Platnost českého oprávnění (průkazu) v zahraničí

Nemusí být akceptováno. V současné době neexistuje žádná mezinárodní dohoda o uznávání oprávnění k obsluze pracovních plošin. Pro tento účel doporučujeme pořídit si PAL CARD. Je akceptována v zemích, které přistoupily na podmínky neziskové organizace IPAF (neuznávají ji země východní Evropy, ...). Tuto službu svým klientům zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou organizací Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.

Chybí zde odpověď na vaši otázku?

Svěřené osobní údaje použijeme pro odpověď na dotaz. Informujeme vás o tom, protože nám to ukládá zákon. Zásady zpracování osobních údajů

Objevte tajemství bezpečné obsluhy samohybných plošin🙂

Brno, začátek v 8.00

27.7.2020, 19.10.2020, 11.12.2020 - Organizační pokyny zdělíme přihlášeným v dostatečném předstihu.

Koupit kurz

Přijedeme k vám

Pro hladký průběh kurzu potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem a plošinu (není podmínkou).

Koupit kurz

V ceně kurzu je zahrnuto

 • Odborný blok - obsluha samohybné nůžkové a kloubové plošiny v délce 7-8 hodin podle množství účastníků a dotazů (vyučovací hodina 45 minut + 5 minut přestávka).
 • Příručka obsluhy samohybných plošin
 • Členství v uzavřené podpůrné facebookové skupině
 • Test
 • Certifikát
Obsluha pohyblivých pracovních plošin

Bezpečnostní informace pro obsluhu samohybné nůžkové a koubové plošiny

Zakázané činnosti a manipulace na nůžkových a kloubových plošinách, rozdíly v použití pro práce v interiéru a v exteriéru (rampa, zpevněná plocha, volný terén), zásady umístění pracovního koše pro nástup osádky.

Technické informace o samohybné nůžkové a koubové plošině

Základní parametry, specifika a omezení, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení, velikost a zajištění ohroženého prostoru, Boafortonova stupnice rychlosti větru, ...

Provozní informace o samohybných nůžkových a kloubových plošinách

Pracovní obálka, vlastnosti podvozku (rychlost maximální, pracovní, mikropojezd), proměnlivost brzdné dráhy v závislosti na konstrukci plošiny, aktuální rychlosti pojezdu a na druhu a sklonu podloží, údržba, opravy, kontroly stavu, revize a zkoušky, vedení provozní dokumentace plošin.

Přerušení / ukončení práce na samohybné nůžkové a kloubové plošině

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, odstavení stroje na vyhrazené místo, zajištění plošiny proti neoprávněnému použití, nabíjení akumulátorů.

Nouzový provoz samohybných nůžkových a kloubových plošin

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, záchrana osob a podmínky pro nouzové opuštění pracovního koše. Dlouhodobá odstávka stroje.

Přeprava samohybné nůžkové / kloubové plošiny

Bezpečnostní zásady pro nakládku, zajištění a vykládku samohybné kloubové plošiny na silniční vozidlo při změně působiště.

Podmínky pro nasazení samohybné plošiny do blízkosti elektrických zařízení.

Zajištění pracoviště samohybné kloubové plošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a použivateli plošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši samohybné nůžkové / kloubové plošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontroly technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Zákony a normy v provozu plošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě samohybných nůžkových a kloubových plošin, státní dozor, názvosloví

Oprávnění k ovládání samohybných nůžkových a kloubových plošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze plošin, PAL CARD.

Test

Vyberte si termín a přihlaste se do kurzu.

Kapacita je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat.

Vaše místo je rezervováno až po zaplacení účastnického poplatku na náš účet podle pořadí došlých objednávek. Zajistěte si místo včas! Uzávěrka přihlášek 5 dnů před začátkem kurzu.

Pozdější přihlášku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě.
Zařazení na kurz je možné až do vyčerpání celé kapacity.

Vyplňte objednávku zde:

Po odeslání vyplněné objednávky Vám obratem přijde zálohová faktura. Pokud se tak nestane do 24 hodin, kontaktuje nás