ODPOVĚDI na často kladené otázky

obsluha kloubové autoplošiny ve smyslu ČSN ISO 18878 (školení poprvé)

Co potřebuji na kurz obsluhy kloubové autoplošiny?

základní kurz 7 hodin času (podle složitosti stroje), propisku, svačinu, pohodlné oblečení a osobní ochranné pracovní prostředky do výšky přidělené zaměstnavatelem. Pokud je nemáte, půjčíme vám je, poradíme s výběrem a v případě zájmu i prodáme.

Co se naučíte?

Zásady bezpečného ovládání stroje, vlastnosti a omezení kloubových autoplošin, zajištění výškového pracoviště, rizika práce na plošině a ve výškách, zakázané a nebezpečné manipulace na plošině, postupy práce v běžných a v mimořádných provozních podmínkách, zásady pro údržbu, řešení poruch, stavu nouze a speciální klimatické situace.

Termíny kurzů a školení

Občas vypíšeme termín, kdy se můžeme potkat naživo. A pokud není zrovna vypsaný, ozvěte se. Určitě něco vymyslíme. 🙂

Kurzy pro firmy

Osnovu kurzu obsluhy plošin bezplatně upravíme do souladu s provozním systémem plošin a po dohodě termínu přijedeme do vaší firmy. Poskytujeme množstevní slevy pro věrné klienty a pro skupiny. Kontaktujte nás. Určitě něco vymyslíme. 🙂

Proč mít praktický zácvik v obsluze kloubové autoplošiny ?

Gravitace je neúprosná. Chyba ve výšce znamená bezprostřední ohrožení života osádky pracovního koše, poškození stroje a ohrožuje i provoz a lidi v blízkém okolí. Základem je vlastníma rukama poznat vlastnosti, možnosti a omezení kloubové autoplošiny, způsob řešení mimořádných situací a stavu nouze včetně postupu při vyprošťování a záchraně osádky plošiny při poruchách. Vždy pod dohledem oprávněné zkušené obsluhy plošiny příslušné kategorie, která stroj dobře zná. Může to být pověřený zaměstnanec provozovatele, půjčovny, výrobce, dodavatele nebo revizní technik ZZ. Délka je individuální podle schopností jedince a složitosti stroje. Počítejte alespoň 2-5 hodin. Každý jsme jiný a každý potřebujeme svůj čas!

Kdo potvrzuje praxi v obsluze plošiny?

Zkušená kompetentní osoba, která stroj zná. Může to být kolega s oprávněním k obsluze plošiny příslušné kategorie - stanoví zaměstnavatel. Může to být i zaměstnanec půjčovny plošin, výrobce nebo dodavatele plošin.

Co potřebuji ke zkoušce ?

Propisku, doklad o zdravotní způsobilost pro práci ve výškách, fotografii na oprávnění pasového formátu (3x4 cm), osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výšce přidělené zaměstnavatelem (pokud nemáte, zapůjčíme vám je) a plošinu na ověření praktických dovedností.

OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
- prodloužení platnosti oprávnění k obsluze kloubové autoplošiny

Platnost opávnění při změně zaměstnavatele

Oprávnění k obsluze plošin je přenosné. Platí v plném rozsahu po seznámení s riziky a s provozním systémem plošin nového zaměstnavatele (záznam v oprávnění k obsluze).

Platnost oprávnění k obsluze plošin v zahraničí

Nemusí být akceptováno - v současné době neexistuje žádná mezinárodní dohoda o vzájemném uznávání oprávnění k obsluze pracovních plošin. Pro tento účel doporučujeme pořídit si PAL CARD. Je akceptována v zemích, které přistoupily na podmínky neziskové organizace IPAF (neuznává ji například Slovensko, ČR, ...). Tuto službu svým klientům zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou organizací Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.

Co je to PAL CARD ?

Mezinárodně platné oprávnění k obsluze pohyblivých pracovních plošin. Platí v zemích, které přistoupily na podmínky neziskové organizace IPAF (neuznává ji například Slovensko, ČR, ...). Tuto službu svým klientům zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou organizací Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.

Bonusy a slevy

Pro hromadné objednávky na opakované školení u vás a pro naše stálé klienty poskytujeme zvýhodněné ceny - kontaktujte nás na e-mailové adrese info@obsluhaplosin.cz.

Chybí tu odpověď na vaši otázku ? NAPIŠTE NÁM.