OBSAH KURZU

obsluha kloubové autoplošiny

ve smyslu ČSN ISO 18878 (školení poprvé)

Bezpečnostní informace pro obsluhu kloubových autoplošin

přepravní a pracovní poloha, stabilizace vozidla, aretace podvozku, zásady pro manipulaci s rameny a točnicí, umístění pracovního koše pro nástup posádky, zakázané činnosti a rizikové manipulace

Technické informace o kloubových autoplošinách

parametry a omezení kloubových autoplošin, pracovní obálka, princip funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení, základní informace o konstrukci stroje, vliv prostředí na obsluhu plošiny - zima / léto / zátěž větrem, ....

Provozní informace o kloubových autoplošinách

vedení provozní dokumentace plošiny, údržba, opravy, pravidelná kontrola technického stavu, revize.

Příprava na opuštění základny, rizika a zvláštnosti při jízdě s plošinou.

Příjezd, kontrola a zajištění pracovního místa, ustavení do pracovního režimu.

Zajištění stroje při přerušení práce

Nouzový provoz kloubové autoplošiny

Ukončení práce, návrat na základnu

Zákony a normy v provozu autoplošin

odpovědnost a povinnosti jednotlivých osob při provozování autoplošiny, státní dozor, názvosloví.

Práce autoplošiny v blízkosti elektrických venkovních vedení

vedení nízkého napětí, ochranná pásma energetického díla, trakční vedení elektrizovaných drah

Komunikace, značky, signály

zásady komunikace mezi obsluhou a použivateli autoplošiny

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši kloubové autoplošiny

Zařízení osobní ochrany - požadavky, vlastnosti, výběr, kontrola technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie autoplošin

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze kloubové autoplošiny, PAL CARD.