Začínáme - obsluha samohybné nůžkové plošiny

Základní kurz ve vaší firmě

 • Vhodné pro osoby starší 18 let
 • Zdravotně způsobilé pro práci ve výškách
Kurzy pro obsluhu samohybných nůžkových plošin

Co se naučíte (obsah kurzu)

 • Bezpečnostní informace - zákony a normy v provozu plošin, zásady pro vstup do koše, zajištění a vybavení osádky, zajištění ohroženého prostoru, zakázané činnosti, Boafortonova stupnice síly větru, podmínky pro činnosti v blízkosti živých částí elektrických zařízení a venkovních vedení
 • Technické informace - parametry, specifika a omezení samohybných nůžkových plošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení, vedení provozní dokumentace
 • Provozní informace - vliv vlastností podvozku na techniku jízdy a stabilitu, proměnlivost brzdné dráhy v závislosti na konstrukci plošiny, druhu a sklonu podloží,  údržba, opravy, kontroly stavu, revize a zkoušky, 
 • Nouzový provoz - postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, záchrana osádky z výšky, odstávka, 
 • Přeprava - zásady pro nakládku / vykládku a zajištění 
  Komunikace, značky, signály
 • Úrazy, nehody, havárie (poučení se z chyb druhých)
Objednat kurz

Objevte tajemství bezpečné obsluhy samohybných nůžkových plošin🙂

Přijedeme k vám v dohodnutém termínu (s rouškou). Pro hladký průběh kurzu potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem a plošinu (není podmínkou).

Osnovu bezplatně upravíme do souladu s pracovním systémem plošin vaší firmy.

V ceně kurzu je zahrnuto

 • Odborný blok v délce cca 6 hodin (vyučovací hodina 45 minut + 5 minut přestávka)
 • Příručka obsluhovatele plošin
 • Test
 • Certifikát
Koupit kurz
Kurz obsluhy plošin - rozšíření platného oprávnění - průkazu - Ing. Jana Čechová

Odpovědi na často kladené otázky

Co potřebujete na kurz obsluhy samohybné nůžkové a kloubové plošiny?

6 hodin času (podle složitosti stroje), propisku, svačinu, pohodlné oblečení a osobní ochranné pracovní prostředky do výšky přidělené zaměstnavatelem. Pokud je nemáte, půjčíme vám je, poradíme s výběrem a v případě zájmu i prodáme.

Co se naučíte?

Zásady bezpečného ovládání stroje, vlastnosti a omezení samohybných nůžkových a kloubových plošin, zajištění výškového pracoviště a zajištění osob v pracovním koši, rizika práce na plošině a ve výškách, zakázané a nebezpečné manipulace na plošině, postupy práce v běžných a v mimořádných provozních podmínkách, zásady pro údržbu, řešení poruch, stavu nouze a speciální klimatické situace.

Kurzy na míru

Osnovu kurzu bezplatně upravíme do souladu s provozním systémem plošin a po dohodě termínu přijedeme do vaší firmy. Poskytujeme množstevní slevy pro věrné klienty a pro skupiny. 🙂

Proč je potřeba praktický zácvik v obsluze plošin.

Gravitace je neúprosná. Chyba ve výšce znamená ohrožení života osádky pracovního koše, poškození stroje a ohrožuje i provoz a lidi v blízkém okolí. Základem je vlastníma rukama poznat vlastnosti, možnosti a omezení samohybné nůžkové plošiny, způsob řešení mimořádných situací a stavu nouze včetně postupu při vyprošťování plošiny a záchrany osádky koše při poruchách. Vždy pod dohledem oprávněné zkušené obsluhy plošiny příslušné kategorie, která stroj dobře zná. Může to být pověřený zaměstnanec provozovatele, půjčovny, výrobce, dodavatele nebo revizní technik ZZ. Délka je individuální podle schopností jedince a složitosti stroje. Počítejte alespoň 2-5 hodin. Každý jsme jiný a každý potřebujeme svůj čas!

Kdo potvrzuje praxi v obsluze plošiny

Zkušená kompetentní osoba, která stroj zná. Může to být kolega s oprávněním k obsluze plošiny příslušné kategorie - stanoví zaměstnavatel. Může to být i zaměstnanec půjčovny plošin, výrobce nebo dodavatele plošin.

Co potřebujete ke zkoušce

Propisku, doklad o zdravotní způsobilost pro práci ve výškách, fotografii na oprávnění pasového formátu (3x4 cm), osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výšce přidělené zaměstnavatelem (pokud nemáte, zapůjčíme vám je) a plošinu na ověření praktických dovedností.

Platnost českého oprávnění (průkazu) v zahraničí

Nemusí být akceptováno. V současné době neexistuje žádná mezinárodní dohoda o uznávání oprávnění k obsluze pracovních plošin. Pro tento účel doporučujeme pořídit si PAL CARD. Je akceptována v zemích, které přistoupily na podmínky neziskové organizace IPAF (neuznávají ji země východní Evropy, ...). Tuto službu svým klientům zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou organizací Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.

Chybí zde odpověď na vaši otázku?

Svěřené osobní údaje použijeme pro odpověď na dotaz. Informujeme vás o tom, protože nám to ukládá zákon. Zásady zpracování osobních údajů

Vyplňte objednávku zde: