ODPOVĚDI na často kladené otázky

obsluha samohybné nůžkové plošiny ve smyslu ČSN ISO 18878 (školení poprvé)

Co potřebuji na kurz obsluhy nůžkové plošiny?

základní kurz 7 hodin času (podle složitosti stroje), propisku, svačinu, pohodlné oblečení a osobní ochranné pracovní prostředky do výšky přidělené zaměstnavatelem. Pokud je nemáte, půjčíme vám je, poradíme s výběrem a v případě zájmu i prodáme.

Co se naučíte?

Zásady bezpečného ovládání stroje, vlastnosti a omezení samohybných nůžkových plošin, zajištění výškového pracoviště, rizika práce na plošině a ve výškách, zakázané a nebezpečné manipulace na plošině, postupy práce v běžných a v mimořádných provozních podmínkách, zásady pro údržbu, řešení poruch, stavu nouze a speciální klimatické situace.

Termíny kurzů a školení

Občas vypíšeme termín, kdy se můžeme potkat naživo. A pokud není zrovna vypsaný, ozvěte se. Určitě něco vymyslíme. 🙂

Kurzy pro firmy

Osnovu kurzu obsluhy plošin bezplatně upravíme do souladu s provozním systémem plošin a po dohodě termínu přijedeme do vaší firmy. Poskytujeme množstevní slevy pro věrné klienty a pro skupiny. Kontaktujte nás. Určitě něco vymyslíme. 🙂

Proč mít praktický zácvik v obsluze nůžkové plošiny ?

Gravitace je neúprosná. Chyba ve výšce znamená bezprostřední ohrožení života osádky pracovního koše, poškození stroje a ohrožuje i provoz a lidi v blízkém okolí. Základem je vlastníma rukama poznat vlastnosti, možnosti a omezení nůžkové plošiny, způsob řešení mimořádných situací a stavu nouze včetně postupu při vyprošťování a záchraně osádky plošiny při poruchách. Vždy pod dohledem oprávněné zkušené obsluhy plošiny příslušné kategorie, která stroj dobře zná. Může to být pověřený zaměstnanec provozovatele, půjčovny, výrobce, dodavatele nebo revizní technik ZZ. Délka je individuální podle schopností jedince a složitosti stroje. Počítejte alespoň 2-5 hodin. Každý jsme jiný a každý potřebujeme svůj čas!

Kdo potvrzuje praxi v obsluze plošiny?

Zkušená kompetentní osoba, která stroj zná. Může to být kolega s oprávněním k obsluze plošiny příslušné kategorie - stanoví zaměstnavatel. Může to být i zaměstnanec půjčovny plošin, výrobce nebo dodavatele plošin.

Co potřebuji ke zkoušce ?

Propisku, doklad o zdravotní způsobilost pro práci ve výškách, fotografii na oprávnění pasového formátu (3x4 cm), osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výšce přidělené zaměstnavatelem (pokud nemáte, zapůjčíme vám je) a plošinu na ověření praktických dovedností.

Nůžkové plošiny skupiny A - co je to?

Konstrukční typ stroje, kde svislý průmět těžiště plošiny je umístěn uvnitř klopných hran - nůžková plošina bez bočního vyložení, kde typ A1 - pojezd je dovolen pouze v přepravní poloze, typ A2 - pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na podvozku, typ A3 - pojezd se zvednutou plošinou je ovládán je ovládán z jednoho místa na plošině.

Nůžkové plošiny skupiny B - co je to ?

Konstrukční typ stroje s výsouvacím košem. Svislý průmět těžiště stroje je umístěn mimo klopné hrany - typ B1 - pojezd je dovolen pouze v přepravní poloze, typ B2 - pojezd se zvednutou plošinou je ovládán z jednoho místa na podvozku, typ B3 - pojezd se zvednutou plošinou je ovládán je ovládán z jednoho místa v koši.

OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
- prodloužení platnosti oprávnění k obsluze nůžkové plošiny

Platnost opávnění při změně zaměstnavatele

Oprávnění k obsluze plošin je přenosné. Platí v plném rozsahu po seznámení s riziky a s pracovním systémem nového zaměstnavatele (záznam v oprávnění k obsluze).

Platnost českého oprávnění k obsluze plošin v zahraničí

Nemusí být akceptováno - v současné době neexistuje žádná mezinárodní dohoda o vzájemném uznávání oprávnění k obsluze pracovních plošin. Pro tento účel doporučujeme pořídit si PAL CARD. Je akceptována v zemích, které přistoupily na podmínky neziskové organizace IPAF (neuznává ji například Slovensko, ČR, ...). Tuto službu svým klientům zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou organizací Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.

Co je to PAL CARD ?

Mezinárodně platné oprávnění k obsluze pohyblivých pracovních plošin. Platí v zemích, které přistoupily na podmínky neziskové organizace IPAF (neuznává ji například Slovensko, ČR, ...). Tuto službu svým klientům zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou organizací Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.

Bonusy a slevy

Pro hromadné objednávky na opakované školení u vás a pro naše stálé klienty poskytujeme zvýhodněné ceny - kontaktujte nás na e-mailové adrese info@obsluhaplosin.cz.

Co potřebuji na školení ON-LINE?

Chytrý telefon, tablet nebo notebook s internetovým připojením, klidné místo a soukromí.

Chybí tu odpověď na vaši otázku ? NAPIŠTE NÁM.