O MNĚ

V roce 2000 jsem začala podnikat. Zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která časem přerostla v činnost hlavní. Provázím lidi na cestě za poznáním.

Ing. Jana Čechová

Nabízím rozsáhlé znalosti, praktické zkušenosti, profesionální přístup a flexibilitu. Pomůžu vám uspět na trhu práce a udržet si konkurenční náskok.

Předmět podnikání

  • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
    ohlašovací, vázaná živnost od 16.2.2000
  • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
    ohlašovací, vázaná živnost od 7.3.2001
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
    ohlašovací, volná živnost od 30.12.2008

POZOR - mé služby nejsou pro ty, kdo kašlou na bezpečnost, riskují a šetří peníze bez ohledu na následky. 

Pokud vám jde jen "o papíry", ztrácíte čas! Okamžitě přestaňte číst a hledejte jiného dodavatele.
Moje služby nejsou pro vás - záleží mi na kvalitě!

V roce 2000 jsem začala podnikat. Zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která časem přerostla v činnost hlavní.

O 14 tet později jsem založila společnost JCP servis system, kterou nyní zastupuji jako jednatel. Vždy jsem mířila na špici svého oboru. Fandím automatizaci opakujících se procesů. Nyní převádím svoje vzdělávací a podnikatelské aktivity do on-line prostředí.

V zaměstnání jsem testovala informační systémy, prováděla revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu a v souvislosti s tím jsem vzdělávala dospělé. Technické znalosti jsem si dále rozšířila na  posgraduálním studiu pedagogiky na VUT v Brně.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práce byla různorodá, milovala jsem ji. Štvaly mně předsudky ...

Tehdejší česká legislativa nepočítala se ženami v oboru - byla jsem "revizní technik a později inspektor".

Další moje velká láska je cestování. Při studiu vysoké školy jsem pracovala v cestovním ruchu jako instruktorka lyžování, později jako průvodkyně cestovní kanceláře. Dodnes spolupracuji s paní Růženou Halmanovou.

Jak to všechno začalo ...

Uložit

Uložit

Uložit

Lidé mají málo času. Stále spěchají, všechno chtějí mít hned a co nejlevněji, včera už bylo pozdě ...

" Sehnali jsme zakázku a potřebujeme papíry. To víte, lidi jsou na stavbě, nestíháme termíny ... Znáte to, zahraniční firma, diktují si. Konkurence je velká, potřebujeme přežít!" Zkoumavý pohled na mne, úsměv.

Dá se to nějak udělat?

O učení bezpečnostních předpisů zájem není. Zákon to však nařizuje. Bordeláře tvrdě postihuje ! Porušováním bezpečnostních předpisů ztrácíte nárok na pojistnou ochranu. Ustojí vaše firma následky havárie plošiny bez pojistného krytí ?

Chytří to vědí a moudří to dělají.

Má vize 🙂

Uložit

Uložit

Uložit

Jednoduchou formou zpřístupnit bezpečnostní předpisy pro provoz zdvíhacích zařízení všem, kdo je potřebují a chtějí.

Co získáte ?

Uložit

Uložit

Uložit

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na prevenci rizik a na a ochranu života, zdraví a majetku pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné. V případě vzniku nehody nebo úrazu budete optimálně krytí.

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

Nápověda pro efektivní výběr OOPP.

JAK VYBRAT PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY ?

Vsaďte na prevenci. Odhalte včas veškerá rizika. Odstraňte je správnou volbou a pravidelným používáním vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.

Práce není hazard. Profesionál je zodpovědný !