Opakované školení obsluhy samohybných plošin

vhodné pouze pro vlastníky oprávnění pro nůžkové a kloubové plošiny

 • Délka školení 4 až 5 vyučovacích hodin
  podle množství dotazů a počtu účastníků (45 minut + 5 minut přestávka).
 • Test
 • Certifikát
 • Prodloužení platnosti předloženého oprávnění
Začínáme s obsluhou samohybné nůžkové a kloubové plošiny - obsluhaplošin.cz

Stručná osnova opakovaného školení

 1. Všeobecné informace - změny legislativy a technických norem platné pro obsluhu pronajímaných plošin, změny v provozním systému plošin, chyby při vedení provozního deníku
 2. Bezpečnostní informace - právný postup pro převzetí stroje (kontrola provozní dokumentace, kontrola stavu plošiny před spuštěním, funkční zkouška) zajištění výškového pracoviště plošiny, kontrola zařízení protipádové ochrany, zajištění osádky pracovního koše, zakázané činnosti na plošinách a ve výškách
 3. Technické informace - podmínky stability, technika jízdy (vliv rychlosti, hmotnosti, sklonu a stavu podloží na brzdnou dráhu) zatížení větrem, vliv teplot na vlastnosti plošiny
 4. Provozní informace - denní údržba, poruchy, řešení mimořádných situací a stavů nouze, postup při záchraně osádky použitím dalšího stroje
 5. Zopakování zásad 1.pomoci při pádu z výšky a při úrazu elektrickou energií
 6. Havárie plošin, poučení se z chyb

Vezměte si na školení:

 • Oprávnění k obsluze plošin (průkaz)
 • Propisku s modrou náplní
 • Svačinu
 • Pohodlné oblečení a obuv
  Prostředky osobní ochrany do výšek, přidělené zaměstnavatelem. V případě, že nemáte - půjčíme vám je.

Podrobné instrukce zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu. Těšíme se na vás.

Webinář v pohodlí vašeho domova / kanceláře

Ušetřete čas a peníze za dopravu - studujte on-line.

Objednat

Přijedeme k vám v dohodnutém termínu (s rouškou)

Dopřejte si kurz v pohodlí vaší firmy. Pro hladký průběh školení potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem (není podmínkou).

Objednat