Opakované školení obsluhy samohybné nůžkové plošiny 

Vhodné pouze pro vlastníky oprávnění (průkazu) k obsluze plošin!

Přijedeme k vám v domluveném termínu (s rouškou)

Pro hladký průběh kurzu potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem (není podmínkou).

Co se naučíte - stručná osnova opakovaného školení

 1. Všeobecné informace - změny legislativy a technických norem platné pro obsluhu plošin, změny v provozním systému plošin, chyby při vedení provozního deníku
 2. Bezpečnostní informace - právný postup pro převzetí stroje (kontrola provozní dokumentace, kontrola stavu před spuštěním a funkční zkouška, zajištění pracovního prostoru plošiny, kontrola zařízení protipádové ochrany, zajištění osádky pracovního koše, zakázané činnosti na plošinách a ve výškách, ochranná pásma energetického díla
 3. Technické informace - podmínky stability, technika jízdy (vliv rychlosti, hmotnosti, sklonu a stavu podloží na brzdnou dráhu) zatížení větrem, vliv teplot na vlastnosti plošiny
 4. Provozní informace - denní údržba, poruchy, řešení mimořádných situací a stavů nouze, postup při záchraně osádky použitím dalšího stroje
 5. Zopakování zásad 1.pomoci při pádu z výšky a při úrazu elektrickou energií
 6. Úrazy a havárie plošin, poučení se z chyb

Objednávkou získáte:

 • Školení v délce 3,5 až 4 hodiny
  podle počtu účastníků a množství dotazů (vyučovací hodina trvá 45 minut + 5 minut přestávka)
 • Test
 • Certifikát
 • Prodloužení platnosti předloženého oprávnění

Odpovědi na často kladené otázky

Co potřebujete na opakované školení

oprávnění k obsluze plošin (průkaz), propisku s modrou náplní, svačinu a pohodlné oblečení.

Co potřebujete na školení on-line

Chytrý telefon, tablet nebo notebook s internetovým připojením, klidné místo a soukromí.

Školení na míru

Osnovu opakovaného školení obsluhy plošin bezplatně upravíme do souladu s provozním systémem plošin a po dohodě termínu přijedeme do vaší firmy. Poskytujeme množstevní slevy pro věrné klienty a pro skupiny. Kontaktujte nás. 🙂

Platnost opávnění při změně zaměstnavatele

Oprávnění k obsluze plošin je přenosné. Platí v plném rozsahu po seznámení s riziky a s pracovním systémem nového zaměstnavatele (záznam v oprávnění k obsluze).

Platnost českého oprávnění k obsluze plošin v zahraničí

Nemusí být akceptováno - v současné době neexistuje žádná mezinárodní dohoda o vzájemném uznávání oprávnění k obsluze pracovních plošin. Pro tento účel doporučujeme pořídit si PAL CARD. Je akceptována v zemích, které přistoupily na podmínky neziskové organizace IPAF (neuznává ji například Slovensko, ČR, ...). Tuto službu svým klientům zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou organizací Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.

Co je to PAL CARD ?

Mezinárodně platné oprávnění k obsluze pohyblivých pracovních plošin. Platí v zemích, které přistoupily na podmínky neziskové organizace IPAF (neuznává ji například Slovensko, ČR, ...). Tuto službu svým klientům zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou organizací Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.

Bonusy a slevy

Pro hromadné objednávky na opakované školení u vás a pro naše stálé klienty poskytujeme zvýhodněné ceny - kontaktujte nás na e-mailové adrese podpora@obsluhaplosin.cz.

Chybí tu odpověď na vaši otázku?

Svěřené osobní údaje použijeme pro odpověď na dotaz. Informujeme vás o tom, protože nám to ukládá zákon. Zásady zpracování osobních údajů

Kapacita školení je omezena, abychom se vám mohli dostatečně věnovat - ideálně do 30 osob.

Termín je rezervován po zaplacení účastnického poplatku na náš účet podle pořadí došlých objednávek. Zajistěte si své školení včas!

Vyplňte objednávku zde: